Zender

NL — Zender is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek die vanuit een culturele insteek samenwerken met diverse partners aan een open, participatieve en duurzame samenleving. Door een naamsverandering hadden ze nood aan een nieuw logo met bijpassende huisstijl. Wij hebben geprobeerd om het stoffige imago van erfgoed af te schudden en kwamen met een energiek logo en kleurrijke huisstijl. Wij ‘zender’ content van!

EN — Zender is the name of the Pajottenland & Zennevallei Cultural Region. It is an alliance of 15 municipal councils from the region working together with various partners on an open, participative and sustainable society on the basis of a cultural approach. Due to a name change, they needed a new logo and matching house style. We tried to shake off the stuffy image of heritage and came up with an energetic logo and colourful corporate identity.

zender3
zender10
zender-anim-1
zender-anim-2
zender-anim-3
zender4
zender5
zender8
zender7
zender12
zender6

Work
Logo design, Branding

Client
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei