Nostalgie

NL — De commerciële radiozender Nostalgie vroeg ons om op basis van hun bekende logo een frisse huisstijl te ontwikkelen. Op die manier wilden ze een herkenbare branding voor al hun communicatiekanalen. Of de frisse uitstraling er voor iets tussen zit, weten we niet, maar na de introductie van deze nieuwe stijl kon de zender een mooie groei optekenen binnen het Vlaamse radiolandschap.

EN — Commercial radio station Nostalgie asked us to develop a fresh corporate identity based on their well-known logo. That way, they wanted a recognisable branding for all their communication channels. Whether the fresh look has anything to do with it, we don't know, but after the introduction of this new style, the station was able to record a nice growth within the Flemish radio landscape.

Portfolio-Nostalgie-01
Portfolio-Nostalgie-07
Portfolio-Nostalgie-09
Portfolio-Nostalgie-10
Portfolio-Nostalgie-11
Portfolio-Nostalgie-12
Portfolio-Nostalgie-17

Work
Branding guidelines

Client
Nostalgie